Hvem psykologer i Oslo er og anbefalt ved Rus

Kvinne, 57 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke noen konkrete psykologer vi anbefaler. Skal du ha psykolog i det offentlige anbefaler vi å kontakte lege for å få en henvisning. Du kan da presisere at du ønsker en psykolog med kompetanse på rus. Ellers er det flere private psykologer med kompetanse på rus du kan kontakte.