Mulig dette synes lite, men fullt alvor for meg.
Har brukt en 1/2 tablett Imovane siden 2013, med korte opphold inneimellom. Kan jeg bare kutte ut disse brått, og evnt. hva kan jeg forvente av bivirkninger?
( Har den siste uken «trappet ned» med 1/4 tablett.)

I tillegg, grunnet en del uro, fåreslo legen 11.april i år å begynne med Cipralex 10 mg. , altså for snaue 3 uker siden. Føler sterkt jeg vil slutte med begge deler, både cipralex og imovane, og kuttet ut begge i går, 28. april.
Idag søndag, dag to, har jeg et «tungt lokk» på hodet og noe uro.

Veldig glad om noen gode råd ifbm. denne tilbakevendingen til et liv uten piller.

Mann, 69 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi som arbeider på Rustelefonen er ikke medisinsk utdannet så vi kan dessverre ikke være behjelpelig med detaljer knyttet til bruk av medisiner utover det rent generelle. Det vi imidlertid kan si noe om, er at vi vet at brå nedtrapping ikke anbefales hvis man ønsker å slutte med medisiner man har brukt over tid. Dette for å minske problemer med abstinenser.Å trappe ned i samråd med lege er lurt. Du kan lese mer om Imovane/benzodiazepiner i vår faktaartikkel.

Cipralex til hører en gruppe legemidler mot depresjon. Hvis du har problemer med depresjon og uro og ønsker hjelp mot dette uten bruk av medisiner, anbefaler vi deg å snakke med legen din om dette og be om en henvisning til psykolog.