Kan man kjøre bil hvis man tar 1 Neurontin 300 mg om kvelden? De går ca 10 timer før jeg skal kjører.

Kvinne, 52 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

I følge Felleskatalogen kan Neurontin føre til svimmelhet, søvnighet og tretthet. Du bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre andre risikofylte aktiviteter dersom du opplever å ha noen av disse bivirkningene. Du bør også forhøre deg med legen som har skrevet ut Neurontin til deg.

Generelt vil vi fraråde deg å kjøre bil om du føler deg påvirket, og vente til du føler deg upåvirket. I førerkortveilederen står følgende om legemidler med varseltrekant:

«Varseltrekantmerkingen av legemidler er kun veiledende, og kan ikke tolkes entydig for hvordan disse legemidlene påvirker kjøreevnen. Det er også slik at mange legemidler som kan påvirke kjøreevnen, ikke er merket varseltrekant. Legen skal derfor alltid vurdere om legemiddelbehandlingen utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, uavhengig av om legemiddelet er merket med varseltrekant eller ikke.»

Du kan lese mer om Neurontin hos Felleskatalogen. Se også Førerkortveilederen, og avsnittet Legemidler som kan påvirke kjøreevnen.