Hei. Har dessverre blitt avhengig av Sobril etter ca 6 ukers bruk. Fikk disse av en psykiater pga en depresjon. Brukte 15mg x 2. Fastlegen har satt meg på en nedtrappingsplan med en reduksjon på 2,5 mg pr uke. Er nå inne i uke 5. Følger planen helt men opplever mye angst og uro. Noen sier at dette er helt normalt mens andre påstår at det er noe jeg innbiller meg. Skal klare å komme meg gjennom dette men vil gjerne høre deres synspunkter på dette? Er det normalt å få slike symptomer selv om nedtrappingen er forsiktig?

Kvinne, 54 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vår erfaring er at det kan variere mye fra person til person, men ubehaget du beskriver er svært vanlig. Det ville vært overraskende dersom du ikke kjente noe. Synes du det er for vanskelig å trappe ned etter den planen du har nå, bør du snakke med din psykiater.

Du skal ikke ha større ubehag under nedtrapping enn det du kjenner du kan tåle, og derfor bør en slik plan være langsom nok. Ut fra våre erfaringer vil vi si at planen din psykiater har satt opp er langsom nok, men du vil allikevel kunne kjenne noe ubehag.

Husk også at du vil bli bra igjen, du har ikke gått veldig lenge på Sobril.

I noen tilfeller kan pasienter ha nytte av å bruke andre, ikke-avhengighetssakapende medikamenter i en overgansperiode (særlig når du skal slutte helt). Dette kan du ev. ta opp med psykiateren.