Hvor mange misbruker narkotika i Norge? Og har mange personer dødd av narkotika?

Kvinne, 12 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er dessverre ikke mulig å si eksakt hvor mange som bruker narkotika i Norge, da dette er veldig vanskelig å tallfeste. Dette er delvis fordi mye av bruken foregår i skjul, men også fordi «misbruker narkotika» eller «bruker narkotika» kan bety flere forskjellige ting. For eksempel er det noen som er avhengig av ett eller flere narkotiske stoff, og som bruker dette daglig, eller tilnærmet daglig. Det finnes også de som bruker narkotiske stoffer kun en gang iblant, og det finnes personer som bruker narkotiske stoffer regelmessig, men som får dette på resept fra legen. Med andre ord, så er det et ganske komplisert bilde.

Men: noen statistikker finnes, selv om de altså ikke er 100 % nøyaktige. Én av disse er rapporten Rusmidler i Norge 2016. I kapittel 4.4 og 5.4 vil du finne noen statistikker som gir et bilde av bruken av visse typer narkotiske legemidler og illegale narkotiske stoffer, og i kapittel 5.5 er det nevnt noen tall som anslår omtrent hvor mange som bruker enkelte typer stoffer.

Når det gjelder dødsfall, var det ifølge kapittel 5.7.1 i underkant av 300 personer som døde av narkotika i 2015.