Hei

Jeg er en mann på
52 år som har vært plaget av dødsanst., panikkangst og Sosialangst siden jeg var 17 . På 80 tallet ble jeg medisinert på vival senere Sobril sonm jeg ble veldig avhengig av. Gikk på store doser fra 1985- 1990 tok 15 Mg opptil 14 tabletter pr dag . Ble innlagt på en kristen Institusjon som ikke brukte noen form for piller hverken B eller C preparater ( mot psykiske lidelser) Jeg lå en uke våken og det ble lite søvn første uken men så begynte det å gå bedre . Men angsten slet jeg med kraftig etter dette . Ble fri Sobrilen etter 2 år på kristen gård .

Så i 2005 begynte jeg på Sobril igjen pga kraftig angst . Da kunne jeg delta sosialt sammen med andre , gå på møter , seminarer osv . Legen som skrev ut gav meg fet jeg ba om . Etter – år ble dosen økt fra 15 Mg til 25 Mg Sobril . Brukte i tillegg sovetabletter Imovane for å spare på Sobril slik at jeg ikke skulle gå tom . Dosene økte og jeg tok mer enn den økningen som legen skrev ut . Det ble stadige legebesøk og stadig mer Sobril . Så skiftet jeg lege til en annen kommune og han legen var 67 år og skrev ut 400 Sobril 25 Mg som skulle holde i 3 måneder. + 100 stk Imovane .
Jeg gikk til apoteket tok ut 400 Sobril og Imovane . Så hhadde jeg ikke nok tl mer enn 2 måneder og da skrev legen igjen ut 400 Sobril og 100 stk 7,5 Mg Imovane . Han sluttet .neste lege skrev ut det samme. Han bar gammel og sluttet han og . Så fikk jeg en lege på 64 år og han skrev også ut 400 stk på en gang . Nå har jeg gått hos en kvinnelig lege i 5 år . Saken er den at nå får jeg utskrevet 100 Mg Sobril hver 14 dag + 25 Mg 25 stk 1 gang hver 14 dag pga at jeg går tom . Jeg får også 100 stk Vival 5 Mg som jeg bruker opp på 5 dager for å spare på Sobril og 100 Imovane som jeg bruker for å spare på Sobril . Bruker allt fra -5- 20 Imovane pr dag og pakningen holder ikke lenge . Så begynner jeg på Sobrilen tilslutt fordi jeg er livredd for å gå tom . For 2 år siden fikk jeg 20 Mg Sobril av en venn . Da følte jeg meg så avslappet og glad . Dette har fortsatt , nå bruker jeg 2×20 Mg OxyContin morgen og 2 x20 Mg om kvelden . Disse får jeg av en venn ikke lege .
Jeg klarer ikke trappe ned selv uten noe opplegg, uten noen form for ukentlig oppfølging med råd og terapi mot angst og fobier.
Jeg har sett Heroinmisbrukere som har salutter med Heroin uten bruk av Subutex eller Metadon . Etter kort tid kommer de seg , begynner å trene og er sosial . Men når jeg ble avvent på Sobril kunne jeg ikke gjøre de tingene disse glade menneskene som sluttet med Heroin . Har vært engstelig av natur siden jeg var barn . Jeg er redd for å treffe farlige personer på avrusningsinstitusjon , folk som tar makten over en, oppfører seg truende og ødelegger hverdagen til en engstelig sjel som ønsker å slutte . Noen av denne er bare der for å hvile for så å gå tilbake til miljøet som er hardt og kriminellt og jeg er redd forbåbkomme sammen med slike på institusjon .
Jeg må bli fri Sobril og OxyContin , vival og Imovane føler jeg ikke avhengig av da de brukes opp fort i store doser for så å ha en pause på 14 dager . Jeg er så redd for hvordan de vil avreise meg fordi jeg har dobbeltdiagnose , angstneurose og fobier siden 17 års alder . Fra 1990 – 2002 var jeg invalid av tvangstanker og tvangshsndlinger . Jeg slet meg ut medå gjøre ting om og om igjen og igjen . Så i 2002 fikk jeg Zoloft 50 Mg x 4 pr dag og livet mitt ble bert nytt . Siden har jeg ikke tvang i livet mitt , en tanke kan komme men jeg slipper å strevd meg ihjel lengre . Det er jeg så glad for . Men jeg er blitt ufrivillig avhengig av Sobril og OxyContin og blitt en ufrivillig misbruker . Hva skal jeg gjøre . Hva gjør de på institusjon ? Overlater deg stort sett til deg selv og dine vanskeligheter ? Trygghet og omsorg kjenner jeg er viktig for meg . Jeg må være trygg og føle at jeg blir sett og tatt vare på uten å bli dopet ned med 4-500 Mg Nozinan hver dag .
Hvilke klinikker i Vest-Agder hjelper mennesker med dette og hva går Avrusningen ut på ? Hva med oss som har dobbeltdiagnose ?
Jeg er redd og redd for å treffe kriminelle for da blir jeg så redd .
Takk for st dere leser .

Mvh
(redigert for å ivareta anonymitet, red.)

Mann, 52 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en ganske omfattende situasjon. Vi får ta det i tur og orden.

Først og fremst er det godt å høre at du er innstilt på å bli kvitt Sobril og OxyContin. Vi forstår godt at dette er vanskelig for deg, særlig tatt i betraktning ditt diagnosebilde. Begge stoffene er potensielt sterkt vanedannende, og bråslutt av Sobril vil normalt medføre abstinensplager som kan vare betydelig mye lengre enn ved bråslutt av heroin/opiater, noe du jo selv er inne på. Derfor er det helt avgjørende at du bruker lang tid på nedtrapping, og at du tar forsiktige trinn om gangen.

Det er ikke nødvendigvis slik at du må legges inn på klinikk for å gjennomgå nedtrapping; legen skal i utgangspunktet kunne hjelpe deg med å sette opp en nedtrappingsplan, og skrive ut medisiner på en måte som følger denne planen. Men, hvis du likevel ønsker å trappes ned på en klinikk, er dette noe legen kan henvise deg til. I denne oversikten fra Helsenorge finner du en oversikt over hvilke tilbud som finnes i landet (samt veiledende ventetider), og du står fritt til å søke deg inn dit du helst ønsker. Du kan avgrense søket geografisk. Du bør uansett avtale en legetime og være helt tydelig på at du ønsker å kutte ut disse medisinene, slik at legen kan hjelpe deg på én måte eller en annen.

Når det gjelder din samtidige psykiske lidelse, finnes det enkelte klinikker hvor de har spesialkompetanse på både rusproblematikk og psykiske lidelser. Disse finner du i denne oversikten fra Helsenorge. Du kan lese mer om dette på ROP sine hjemmesider.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan det er å være på en rusklinikk, varierer nok dette mye fra sted til sted, i tillegg til at ulike personer vil ha ulike opplevelser. Men, dersom du får innvilget behandling, vil du bli kalt inn til et møte i forkant, hvor du kan legge fram de behovene du har. Du vil også finne kontaktinformasjon til de ulike stedene i lenkene til Helsenorge, hvor du kan snakke med eventuelle aktuelle kandidater om hvordan behandlingen praktiseres hos de enkelte.