Hei jeg lurer på hvordan man kan få tak i grønt og bivirkningene til lsd

Mann, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke svare deg på hvor du kan få kjøpt marihuana – det blir en type brukerveiledning vi ikke gir.

Derimot så kan vi si litt mer om virkninger og bivirkninger av LSD. Først og fremst er det viktig å si at dette i stor grad varierer fra person til person; mange vil reagere ganske ulikt på denne typen rusmiddel, f.eks. avhengig av brukerens personlighet, brukerens erfaring med lignende stoffer, størrelsen på dosen, samt når og hvor stoffet tas. Virkninger og bivirkninger er ganske nært beslektet med hverandre; LSD forårsaker bl.a. en endret bevissthetstilstand, endrede/forsterkede sanseinntrykk, og en endring i virkelighetsoppfatning – som noen ganger vil oppleves som behagelig, men som andre ganger vil oppleves som ubehagelig. Mulige bivirkninger av LSD er altså først og fremst psykiske, og enkelte er utsatt for å oppleve ganske kraftig psykisk ubehag som følge av LSD-bruk, enten under selve rusen, og/eller i ettertid. Du kan lese mer på våre faktasider om hallusinogener.