Hvilke typer hasj finnes det her i Ålesund?

Mann, 15 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke oversikt over hvilke typer rusmidler som til en hver tid er tilgjengelig på forskjellige steder i landet. Du kan lese om hasj/cannabis på våre faktasider.