Jeg lurer på hvilke senskader hjernen kan få ved langvarig bruk av opiater og heroin? Også hvilke skader kan gjentatte overdoser gi hjernen? Altså skader som kan påvirke hverdagen, tankesett, fornuft osv.. Takk for svar ????

Kvinne, 33 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Først og fremst må vi si at mulige skader som følge av opiatbruk vil kunne variere fra person til person. Bruk av heroin/opiater i seg selv vil ikke gi permanente skader på hjernen til voksne. Unge hjerner under utvikling vil lettere pådra seg skader ved bruk av rusmidler. I denne rapporten «Konsekvenser av rusbruk – et nevropsykologisk perspektiv» diskuteres en rekke typer skader som rusmidler kan ha på hjernen. Også hukommelse, tankesett, fornuft, etc.(kognitive evner).

Oppstår det skader vil det som regel være i forbindelse med overdose med påfølgende pustestans. Om det blir skade, og hvor omfattende skaden blir, vil blant annet avhenge av hvor lenge oksygentilførslene opphører, og hvilket område av hjernen som evt. blir skadet.  I denne artikkelen fra Norsk Helseinformatikk kan du lese mer om opiatforgiftning og overdose.