Hva skjer med deg når du tar Lsd? hvordan drømmer får man, hva er konsekvensene

Kvinne, 13 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vanlig eller mulig virkning er:
 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning
 • Forsterkede sanseinntrykk
 • Sansebedrag/hallusinasjoner
 • Følelser av eufori, velvære og innsikt
 • Kreative tanker
 • Endret oppfattelse av tid
 • Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

Mulige bivirkninger og langtidseffekter

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.
 • Desorientering og forvirring
 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)
 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk
 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter
 • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.

Hallusinogener kan i noen tilfeller utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Det kan være vanskelig å forutsi om en person er psykisk parat til å takle en hallusinogen rus. Vi er ikke kjent med hva slags innvirkning (om noen) LSD har på drømmeaktiviteten, men noen opplever at LSD-rusen i seg selv er litt som å drømme.