Hva er bivirkningene for metamfitamin. jeg har sett på noen bilder og det ser ikke bra ut.

Mann, 24 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi skiller mellom akutte og langsiktige bivirkinger av metamfetamin. Akutte bivirkninger kan være:

Langsiktige bivirkinger av metamfetaminbruk forbindes ofte med angst, depresjon og psykose. Paranoide tilstander hvor man føler seg forfulgt og overvåket er ikke uvanlig. Panikkangst er også et typisk problem. Dette kan arte seg som hjertebank og en følelse av åndenød, og kan føre til at man ikke ønsker å gå ut blant mennesker. Brukere kan også bli aggressive og voldelige. Ved langvarig sniffing kan man få blødninger og sår på slimhinnene i nesen.

Regelmessig bruk av metamfetamin fører til at dosen må økes for å oppnå samme virkning. Vanligvis oppstår det ikke sterke fysiske abstinenser etter bruken. Plager som muskelverk, utmattelse og urolig søvn er allikevel vanlig, før en eventuell abstinensperiode slår inn. Den psykiske avhengigheten er mer alvorlig. Avvenning etter misbruk utløser ofte angst og depresjoner, og i enkelte tilfeller også selvmordstanker.