Hjelp til å slutte fra lege

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.

Jeg lurer på hvordan reglene er i forhold til informering av rusmisbruk hos lege. Leste at dette er noe man kan ta opp med lege for å få hjelp eller rådgivning for å slutte med rus. Er det slik at legen er pliktig til å melde fra til andre instanser og/eller legge denne informasjonen inn i pasientjournalen? Med andre ord, hadde jeg gått til legen og sagt at jeg trenger hjelp til å slutte med rusmidler, ville dette da være skrevet ned i min pasientjournal i evig tid?
Og hvis det skulle bli lagret i journalen, ville dette kunne hatt noen negative virkninger i forbindelse med fremtidige helsesituasjoner som for eksempel hvis jeg hadde blitt gravid om 5-10 år? Kjempe greit at man har muligheten til å spørre om hjelp men vil ikke ta sjansen hvis det blir stående i mine papirer i evig tid og kan skape problemer for meg i fremtiden.

Takk på forhånd!

Kvinne, 25 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Legen har fullstendig taushetsplikt for alle forhold legen får rede på i pasientkontakten, inkl. opplysninger om narkotikamisbruk. Taushetsplikten er regulert i pasientrettighetslovenhelsepersonelloven og barneloven.

I helsepersonelloven § 21 står det: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

De eneste unntakene fra taushetsplikten er:

  • Hvis legen får høre om alvorlige forbrytelser som kan komme til å skje, ikke ting som har skjedd allerede, jf. helsepersonelloven § 31. Og med «alvorlig» menes i denne forbindelse «med fare for liv og helse». Eksempel på dette er hvis en lege blir fortalt av en pasient at han/hun tenker å ta livet av en person, da bør legen legge taushetsplikten til side, og andre juridiske bestemmelse «overstyrer» taushetsplikten.
  • Tilsvarende i barnevernsrelaterte saker, hvis legen får mistanke om at et barn lider overlast, SKAL legen melde ifra til barnevernet som så skal undersøke saken videre. Kilde:Juristen (ung.no)
  • Legen har også meldeplikt til fylkesmannen dersom hen vurderer det slik at din rusmiddelbruk er så alvorlig at du ikke fyller helsekravene til å ha førerkort, dette kan du lese mer om i førerkortveilederen. Hvis du ikke har førerkort er ikke dette av betydning for deg.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.