Hei.

Jeg lurer på hvordan reglene er i forhold til informering av rusmisbruk hos lege. Leste at dette er noe man kan ta opp med lege for å få hjelp eller rådgivning for å slutte med rus. Er det slik at legen er pliktig til å melde fra til andre instanser og/eller legge denne informasjonen inn i pasientjournalen? Med andre ord, hadde jeg gått til legen og sagt at jeg trenger hjelp til å slutte med rusmidler, ville dette da være skrevet ned i min pasientjournal i evig tid?
Og hvis det skulle bli lagret i journalen, ville dette kunne hatt noen negative virkninger i forbindelse med fremtidige helsesituasjoner som for eksempel hvis jeg hadde blitt gravid om 5-10 år? Kjempe greit at man har muligheten til å spørre om hjelp men vil ikke ta sjansen hvis det blir stående i mine papirer i evig tid og kan skape problemer for meg i fremtiden.

Takk på forhånd!

Kvinne, 25 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Legen har fullstendig taushetsplikt for alle forhold legen får rede på i pasientkontakten, inkl. opplysninger om narkotikamisbruk. Taushetsplikten er regulert i pasientrettighetslovenhelsepersonelloven og barneloven.

I helsepersonelloven § 21 står det: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

De eneste unntakene fra taushetsplikten er:

  • Hvis legen får høre om alvorlige forbrytelser som kan komme til å skje, ikke ting som har skjedd allerede, jf. helsepersonelloven § 31. Og med «alvorlig» menes i denne forbindelse «med fare for liv og helse». Eksempel på dette er hvis en lege blir fortalt av en pasient at han/hun tenker å ta livet av en person, da bør legen legge taushetsplikten til side, og andre juridiske bestemmelse «overstyrer» taushetsplikten.
  • Tilsvarende i barnevernsrelaterte saker, hvis legen får mistanke om at et barn lider overlast, SKAL legen melde ifra til barnevernet som så skal undersøke saken videre. Kilde:Juristen (ung.no)
  • Legen har også meldeplikt til fylkesmannen dersom hen vurderer det slik at din rusmiddelbruk er så alvorlig at du ikke fyller helsekravene til å ha førerkort, dette kan du lese mer om i førerkortveilederen. Hvis du ikke har førerkort er ikke dette av betydning for deg.