Hvor mange tok amfetamin i 2017

Mann, 16 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det finnes ikke noe fullstendig statistikk for mange mange som har prøvd amfetamin i 2017. Siden amfetamin er et illegalt rusmiddel som selges ulovlig og ikke er regulert, er det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som får i seg stoffet.

Den siste store rusmiddelrapporten er Rusmidler i Norge 2016 av folkehelseinstituttet. Den kan lastes ned her. I kap. 5.5 skrives bl.a. at det «i 2013 var 11 200 som brukte amfetaminer en gang per uke eller mer. Usikkerheten i anslaget er stor, et intervall fra 8 700 til 17 100 vil med stor sannsynlighet dekke det riktige tallet.» Du kan også ta en titt på artikkelen «Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer 2017«.