Hei, er det ille og røyke hasj? Jeg vet om mange som gjør det, både venner og kjendiser. Hvor farlig kan det være hvis alle røyker det og blir man straffet for og røyke det?

Kvinne, 15 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Hasj er et rusmiddel, og bruk av rusmidler er aldri uten risiko. Når det gjelder hasj er risikoen for skader veldig individuell. Desto mindre og sjeldnere man røyker, desto mindre er risikoen for negative konsekvenser.

Hasj kan ha en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Jo yngre man er, desto mer risikablet er hasjbruk (det samme gjelder andre rusmidler, også alkohol).

Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer. Forskning tyder på en sammenheng mellom hasjrøyking og psykosetilstander hos sårbare personer.

Som du ser er det vanskelig å svare deg konkret på om det er farlig å røyke hasj, fordi det er store individuelle forskjeller. Alle som røyker hasj får ikke problemer med det, men noen utvikler avhengighet og/eller opplever ubehagelige bivirkninger. Det er umulig å vite på forhånd hvordan man reagerer på hasjbruk, og om det vil utvikle seg til å bli et problem.

I Norge er hasj et illegalt rusmiddel. Det betyr at bruk er forbudt og kan straffes. Vanlig straff er bot. I tillegg kan tap av førerkort, «prikk på rulleblad» og begrensninger på arbeidsmarkedet være konsekvenser. Unge som blir tatt for å røyke hasj kan få tilbud om urinprøvekontrakt. Dette innebærer at vedkommende slipper straffereaksjon dersom hen avlegger rene urinprøver i en avtalt periode.

Du kan lese mer på våre faktasider om cannabis og i narkotikaloven.