Hvordan kan man misbruke hasj?

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ulike meninger om hva «misbruk» betyr, f.eks. sammenlignet med «bruk». Det er ikke alltid et tydelig skille mellom de to, og det kommer nok litt an på hvem du spør. Ifølge enkelte definisjoner vil «misbruk» omfatte all bruk av illegale rusmidler, og all bruk av rusgivende legemidler utover hva legen har foreskrevet. Ifølge enkelte andre definisjoner, kan «misbruk» forstås som en bruk som er såpass omfattende at den fører til problemer; f.eks. problemer med den fysiske eller psykiske helsen, med avhengighet, med loven, med familie/venner, med jobb og økonomi, eller andre ting. Dette vil avhenge av en rekke ulike faktorer, som f.eks. brukerens personlighet, livssituasjon, i hvilke situasjoner, hvor mye og ofte man bruker, og hvor sterkt cannabisproduktet er.

Du kan lese mer på våre faktasider om cannabis.