Politiet tok hjemmetest av urinen min etter jeg tilstod bruk av cannabis. Den var selvfølgelig positiv på thc, men slo og ut på benzo og amfetamin som jeg ikke har tatt. Kan jeg da få den slettet som bevis eller kreve ny test?

Kvinne, 33 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hvilke prosedyrer politiet har rundt hva som kan slettes fra rullebladet er vi ikke kjent med. Det vi kan si er at immunologiske screeningmetoder(inkludert hjemmetester) alene ikke gir grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner. Om prøvene er sanksjonere, det vil si at du tar det i forbindelse med en eventuelt straffereaksjon (for eksempel førerkort, barnevern, jobb), har du krav på at prøvene blir foretatt kromatografisk. Kromatografiske analyser er sikrere fordi den bruker to forskjellige analyseprinsipp, og er også mer spesifikke ved at de skiller mellom flere ulike men lignende stoffer.

Du kan lese mer om narkotikatesting på våre sider.