hei, jeg kjenner noen som driver med GHB. jeg trenger mere innformasjon om dette stoffet.
jeg lurer på hva som skjer med kroppen etter du har tatt dett stoffet.
og hvorfor folk velger å bruke dette stoffet.

Mann, 16 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

GHB er et dempende stoff. Virkningen kan minne om sterk alkoholrus, og kan gi følelsen av velvære, oppstemthet og selvsikkerhet.  For stor dose kan gi svimmelhet, snøvling, kvalme og dårlig koordinasjon. Man kan også bli veldig trett.

Rusvirkningen kommer 5-30 minutter etter inntak og vil normalt ha maksimal effekt etter cirka én time. Rusen varer mellom 3-5 timer. En brukerdose GHB er ca. 2,5 gram, tilsvarende en bruskork. Det finnes imidlertid ingen sikker GHB dose. Dette er fordi det er veldig liten forskjell mellom en vanlig rusdose og en dose som kan føre til bevisstløshet, pustestans, og, i ytterste konsekvens, død.  GHB har også en rekke bivirkniger som kvalme, hodepine, lavere hjerterytme, senking av blodtrykket og muskelkramper. Videre er  GHB ofte fremstilt på et kjøkken av en hobbykjemiker. I noen tilfeller kan du derfor få en blanding av lut og GHB, som kan gi kraftig etsing i munn og hals.

Du spør også hvorfor noen velger å bruke dette stoffet, noe som er vanskelig å svare på fordi ulike mennesker har ulike grunner til hvorfor de ruser seg. GHB kan gi en følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet, som noen kanskje trakter etter. Andre har kanskje situasjoner eller problemer de ønsker å rømme fra, og bruker rusen som en virkelighetsflukt. Andre igjen er nysgjerrige og søker spenningen. Hvorfor akkurat de du kjenner bruker GHB kan kanskje du svare bedre på enn oss. Siden dette er folk du kjenner er det heller ingenting i veien for å spørre dem direkte.

 Du kan lese mer om GHB på våre sider.