Er jeg rusavhengig?

I de siste årene har jeg ruset meg så si hver dag, noen unntak her og der, som oftes hasj, alkohol, rivotril, kokain.

Det er ikke slik at jeg bruker alle disse rusmidlene hver dag, men det går alltid minst i en av de nevnte rusmiddlene eller andre ting som opiater av de mildere typene og amfetamin.

Det skjer ofte at jeg tar flere rusmidler på samme dag, det mest vanlige da er hasj, alkohol, og rivotril.

Det er likevel slik at jeg har perioder hvor jeg ikke ruser meg, den lengste perioden hvor jeg har vært nykter er 3 måneder, men dette er tilbake i 2014. Det jeg mener er at jeg noen perioder i løpet av året typisk 5 til14 dager edru. Men det ender alltid opp med at jeg sprekker og gradvis går tilbake som før.

Det at jeg ruser meg ofte betyr at jeg også bruker mye penger og bruker minst 7-8 tusen per måned. Men når jeg ikke ruser meg, da stresser jeg mer, blir mer grinete og lettere deprimert.

Mann, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er mye som kan tyde på at du i hvert fall er i ferd med å utviklet et rusproblem. Både mengden du bruker og at når du ikke ruser deg så «stresser jeg mer, blir mer grinete og lettere deprimert», er typiske tegn på rusproblem.

Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning
2. Abstinenssymptomer

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger.

På bakgrunn av dette kan du selv bedømme om du begynner å bli avhengig eller ikke. Hvis det er slik at du ønsker mer informasjon og/eller hjelp, er du hjertelig velkommen til å ringe oss på 915 08588 eller sende inn flere spørsmål. Du kan også se på våre artikler Hjelp til å slutte.