Hvis en tar 1 stk 15 mg sobril en dag. Kan en kjøre bil da ??

Kvinne, 45 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dersom du bruker Sobril fast kan du bruke inntil 30 mg per døgn og fortsatt oppfylle helsekravene for å kjøre bil. Dersom du bruker Sobril sporadisk, skal du vente minst 8 timer etter inntak før kjøring. Husk at det er ditt eget ansvar å være skikket til å føre motorvogn.