Hvilke samfunnsproblemer kan alkohol forårsake?

Mann, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er et stort spørsmål, fordi det avhenger av så mange faktorer. Et moderat forbruk av alkohol vil i liten grad skape problemer eller ha noen samfunnsmessige omkostninger. Høyere forbruk kan gi helseskader, det kan være årsak til vold, skader, rettsprosesser, sykehusinnleggelser etc. Sterk grad av alkoholisme (alkoholavhengighet) kan gi store skader for individ som konsekvenser for familie, tap av sosialt nettverk, helse, arbeid, økonomisk trygghet etc. Sikre grenser for å bestemme når alkohol blir et problem, og for hvem det blir et problem, er vanskelig og sette. I en rapport fra Lundbeck konkluderer de med at » Alkoholproblemer og skadelig alkoholbruk koster det norske samfunnet over 22 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer alle de ikke-økonomiske skadene som ødelagte ekteskap og barn som vokser opp i hjem med alkoholproblemer, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen i Oslo Economics«. Du kan lese hele rapporten her.

På sidene til Forskning.no finner du også god informasjon og artikler som beskriver ulike samfunnsproblem som alkohol forårsaker. Er spørsmålet du stiller i forbindelse med en skoleoppgave anbefaler vi deg å gå inn på vår veiledning til skoleoppgaver.