Hei jeg har ei vennine på 56 år som jeg er bekymret for.hun tar veldig mye stilnoc å sobril. er helt desberat etter de pillene .er hun narkoman. er da mitt spørsmål.å kan det være livstruende hun har gått på det i mange år. men blir verre å verre å tar mer å mer.

Kvinne, 57 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er litt vanskelig for oss å svare ja eller nei på om hun er narkoman. Narkoman er dessuten et litt «ladet» og uklart begrep, så vi foretrekker å bruke avhengig eller rusavhengig.  Avhengighet er en diagnose.  Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har

Ut i fra dette kan du kanskje få en indikasjon på om hun er avhengig eller ikke. Om hun bruker mye Stilnoct og Sobril, kan det tenkes at hun er avhengig av disse, da de er svært vanedannende ved bruk over tid. Å ta disse medisinene over tid er i seg selv ikke livstruende i forhold til skader på indre organer, men det kommer selvfølgelig litt an på hvilke mengder som konsumeres. Mer relevant er kanskje hvordan hennes bruk påvirker hennes og de rundt henne sin livskvalitet.

Vi forstår at du er bekymret for din venninne. Om du ikke allerede har gjort det, kan det være godt for deg å sette ord på dine bekymringer til henne, her finner du forslag til hvordan du gjennomfører en bekymringssamtale. Om hun ikke ønsker å gjøre noe med situasjonen sin, er det dessverre slik at hun selv må bestemme over sitt eget liv og gjøre sine egne valg.