Hei! Jeg skriver en bacheloroppgave om gatewayhypotesen, ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med dere for et intervju hvis det er mulig?

Kvinne, 28 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Dersom du vil intervjue oss skriftlig, kan du gjøre det her via spørretjenesten. Dersom du vil snakke med en som jobber her, må du kontakte Velferdsetaten i Oslo kommune, ved Kompetansesenter Rus.

Vi anbefaler deg i denne sammenheng «Gateway-hypotesen: Leder hasj til tyngre stoffer?» Av: Anne-Line Bretteville-Jensen (tidligere SIRUS, nå FHI).

Hvis du vil snakke med noen som kan dette fagfeltet godt, vil vi kanskje be deg ta kontakt med Bretteville-Jensen.