Hei. I hvor lang tid kan xanor påvises i urinen, ?? Ved en urinprøve.

Kvinne, 30 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Xanor kan påvises opptil en uke etter inntak (engangsinntak av enkel terapeutisk dose 1-2 dager). Men, det er stor variasjon i hvor mange dager ett legemiddel er påvisbart i urinen etter siste inntak. Dette skyldes hovedsakelig at påvisningstiden vil variere utifra mengde som er inntatt, og over hvor lang tid legemidlet er brukt. Biologiske forutsetninger som vekt og forbrenning er også viktig i forbindelse med variasjonen i antall dager som dette vil være påvisbart i urinen.