Hei!

Jeg lurer på hvor stor renhetsgrad det regnes i gjennomsnitt på Amfetamin i Norge, basert på beslag og analyser?

Bruker amfetamin ved et par anledninger, liker å tilegne meg informasjon om blant annet dose. Problemet er at det ofte regnes utifra helt ren Amfetamin, noe gateamfetamin svært sjeldent er.

Mann, 27 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I følge Kripos sinn beslag-rapport for 2017, har gjennomsnittlig styrkegrad på amfetamin vært synkende det første tiåret etter tusenårsskiftet og nådde et minimum på 20 % i 2012. Deretter økte renheten over et par år, før den igjen har sunket og er tilbake på ca. 20 %. Styrkegraden i metamfetamin er høyere enn for amfetamin. Renheten har økt noe de siste årene og er nå ca. 44 %. Det er viktig å poengtere at statistikken sier noe om gjennomsnittet og ikke hvilken styrkegrad stoffet du bruker har, så dette er ikke tall du bør ta utgangspunkt i når du doserer.