Hva står i politiattest og hvor lenge står det når du er tatt for kjøring i harsjpåvirket tilstand ? Har sonet 21 dager (lenke) og betalt bot. Det er 4 år siden, Ikke røyker hasj siden.

Mann, 30 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Du lurer også på hvor lenge et dette vil bli stående på politiattesten din. En ubetinget dom (soning i fengsel eller annen soning) på inntil 6 måneder skal tas med på politiattesten i 3 år (hvis det var dette du sonet for).  Dette gjelder en såkalt «vanlig politiattest». På den uttømmende politiattesten vil det alltid stå.

Hvilken attest som er aktuelt i et gitt tilfelle, vil variere. Dette kan du lese om her.