Jeg har en kjæreste som er 50 år. Hun elsker rødvin og bruker alle muligheter/unnskylninger for å ta seg ett/flere glass rødvin.
Det jeg lurer på, hun drikker 1,5 – 2 kartonger vin i uka.
Er hun alkoholliker eller er dette såkalt sosial drikking.

Mann, 52 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Generelt er «alkoholiker» (eller mer presist «alkoholavhengig») en medisinsk diagnose som stilles på bakgrunn av en rekke ulike kriterier, mer enn kun hvor mye/ofte vedkommende drikker. Disse kriteriene inkluderer f.eks. hvorvidt hun opplever abstinens (fysisk ubehag) når hun ikke drikker; hvorvidt hun drikker når hun egentlig ikke ønsker det, og/eller sliter med å kontrollere forbruket; hvorvidt forbruket har gått på bekostning av andre viktige områder i livet hennes og lignende. Du kan lese mer om ulike rusdiagnoser i denne veilederen fra Helsebibiloteket. Merk at en diagnose altså må fastsettes av lege/helsepersonell.

WHO definerer et «storforbruk» for kvinner som 14 eller flere enheter per uke, der én enhet tilsvarer f.eks. et glass vin á 12 cl. Med «storforbruk» menes i denne sammenheng et forbruk som vil kunne medføre helsemessige belastninger, selv om dette naturligvis også vil kunne skje ved lavere inntak. Dersom hun drikker 1,5-2 kartonger vin i uka vil hun nok kunne kalles storforbruker ut ifra WHOs definisjon. Hun kan f.eks. ta en kartleggingstest hos rushjelp.no, for å sjekke hvordan hun ligger an i forhold til dette.

Men, uansett om du (eller noen andre) kan kalle henne «alkoholavhengig», «storforbruker» eller lignende ting, så spiller det neppe så stor rolle for hennes del. Hvis hun ønsker å drikke såpass mye som hun gjør, og opplever drikkingen som hovedsakelig positivt for henne, så er det nok det som veier mest. For at hun skal redusere forbruket, må hun selv se behovet for dette. Men, du må selv kjenne på hva som er greit for deg og ikke, og om du føler at drikkingen hennes er forenlig eller ikke med hvordan du vil ha det i et samliv. Hun ser kanskje ikke på drikkingen som et problem, men det betyr ikke at ikke du kan oppleve drikkingen som problematisk. Da handler det ikke nødvendigvis kun om hvor mye hun drikker, men f.eks. hva som skjer når hun drikker – om hun oppfører seg ubehagelig, glemmer avtaler eller lignende. Derfor bør dere ha en rolig men konkret samtale om dette emnet, der dere snakker om hvilke krav og forventninger begge har til forholdet, og hvordan dere evt. kan løse de utfordringene dere har.