Hei. Jeg har et veldig rett-fram spørmål. Påvirker MDMA på noen måte hypothalamus eller hypofysen? I så fall, på hvilke(n) måte(r)?
Takk.

Mann, 20 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi har et veldig rett-fram svar. Ja. Om disse effektene er skadelige – og ev. hvor skadelige – kommer helt an på individuell sårbarhet, omfang av bruk, hyppighet av bruk, dosering osv. 

MDMA/ecstasy har flere virkninger på hypothalamus, og i noen tilfeller kan disse virkninger være farlige. Hypothalamus er veldig viktig fordi den regulerer puls og blodtrykk, væskeretensjon og nyrefunksjon og, selvfølgelig, kroppstemperatur. Hvis kroppstemperaturen blir for høy, kan det forårsake hjerneskade eller i verste fall ta livet av en person. Feks. utvikling av tørst og hypertermi skyldes til dels virkninger MDMA har  på hypothalamus. Virkninger MDMA har  på hypothalamus kan også redusere appetitten, fordi hypothalamus kontrollerer sult, og kan virke negativt på  humør, følelser og skape angst.

Undersøkelse viser også at MDMA forårsaker hjernens hypothalamus å sende ut et anti-diuretisk hormon, som stopper nyrene fra å produsere urin, hvilket kan føre til at nyrene «feilbehandler» vann, og dette fører igjen  til farlig høyt vanninnhold i blodet.

Tildels bekymrigsfullt for deg som er mann, er nok at reproduksjonsevnen  involverer hypothalamus. Noen undersøkelser (se vedlegg) viser også at senket testosteronnivå sannsynligvis er forårsaket av virkninger på hypothalamus, og deretter indirekte, på hypofysen.

Ønsker du mer informasjon om dette kan du ta en titt på lenkene under: