Tok en urinprøve for noen dager siden. Jeg går på adhd medisin (concerta), mistet den pga positiv urinprøve. Hvor lenge må jeg være rusfri for og få tilbake medisinen? I tilegg til det sa de at jeg mister førerkorte, men for hvor lenge ? Og må jeg levere inn førerkorte, eller kan jeg ha det?Må jeg da ta førerkorte på nytt igjen etter å ha tatt rene urinprøver, siden jeg har et halvt år igjen av prøvetiden på førerkorte?

Mann, 19 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hva som skjer med sin medisinering, kan vi ikke uttale oss om. Dette må den eller de som foreskriver medisnen gjøre rede for. Vanligvis vil førerkort bli inndratt i 6 mnd. hvis saken gjelder helsekrav til førerkort. Du vil måtte dokumentere rusfrihet i denne perioden (vanligvis to ganger i uka ved egnede prøver). Dersom det gjelder brudd på vegtrafikkloven, kan vi ikke gi noe generelt svar på dette fordi det varierer.

Gjelder saken tap av førerett kan det i dommen eller forelegget som avgjør saken, også fastsettes at man må avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake. Normalt skal det ikke kreves ny førerprøve når tap av føreretten gjelder for seks måneder eller kortere tidsrom. Er tapsperioden fra seks måneder til ett år, fremgår det av forskriftene at det normalt bør kreves delvis prøve. Du kan lese mer om dette på NAF sine sider.