hei!
jeg bare lurte på hva er det farligste rusmiddelet?

Kvinne, 15 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer: 

Det er tilnærmet umulig å svare på hva slags rusmiddel som er farligst. Det kommer an på mange faktorer, og det kommer an på hva du mener med «farligst».

Helseskader, belastninger for helsevesenet, sosiale problemer, kriminalitet og effekten rusbruk har på pårørende er alle konsekvenser av rusmisbruk, og hva som er «farligst» av disse er vanskelig å definere.

Hvis du mener «hvilket rusmiddel gir lettest overdose?» er nok svaret heroin og lignende stoffer. Hvis du mener «hvilket rusmiddel skaper mest helseproblemer i samfunnet», er nok svaret alkohol. Sånn sett kan man si at heroin er farligst for enkeltmennesket og alkohol mest skadelig for samfunnet.

Du kan lese mer om forskningen på området her.