Mannen min har vært under Lar.i mange år. Snakkes lite om bivirkninger. Synes han har forandret seg litt i væremåte og personlighet. Mer utadvendt,overfladisk. Skjer det forandringer i hjernen? Potensen er også svekket, og han mener det ikke bare skyldes alder. Han tar litt for mye noen ganger, så kan han gå en dag uten,og da er han mer lik sitt gamle jeg. Har hatt rene urinprøver i alle år. Finner ikke noe på nett ang.bivirkn.etter mange års bruk. S.

Kvinne, 58 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

På Helsebiblioteket kan du finne noe info om bivirkninger ved bruk av substitusjonslegemiddel . Mer langsiktige bivirkninger kan være:

Det kan være at du og mannen din vil finne det nyttig å kontakte Prolar for å forhøre dere om andres erfaring rundt det dere opplever, dette er Lar-brukernes egen organisasjon.