Hei, lurte på hva som er farligst av alkohol og cannabis? Ser det er mye forskjellig informasjon på nettet, noen sier helt klart alkohol, andre cannabis..

Mann, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ingen klare fasitsvar på dette, da dette er noe som vil variere ganske mye fra person til person, samt hvordan og hvor mye vedkommende bruker det aktuelle rusmiddelet. Men, hvis du skal vurdere «farligst» ut ifra fysiologiske kriterier, er det nok rimelig å påstå at alkohol er mer skadelig enn cannabis. Det er liten tvil om at alkoholrelaterte livsstilssykdommer koster flere menneskeliv enn hva cannabis gjør. Men hvis du derimot vurderer «farligst» ut ifra psykiske kriterier, så vil enkelte personer være mer utsatt for skadevirkninger/bivirkninger av cannabis i større grad enn av alkohol. Her finnes det riktignok mange unntak på begge sider.

Du kan lese mer om alkohol, cannabis og andre rusmidler i denne forskningsrapporten, som sammenligner skadevirkninger av de ulike stoffene.