Hva er den største forskjellen på Subutex og Suboxone. Hva er å foretrekke? Er det tilfelle at stoffene i Suboxone kan frembringe angst? Har brukt Suboxone i 10 år

Kvinne, 48 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er bare én forskjell på Subutex og Suboxone når det gjelder hvilke virkestoffer de inneholder.

Dersom medikamentet tas på riktig måte (under tungen) skal naloksonen «skli gjennom systemet» og ikke ha noen virkning. Naloksonen er der for å hindre injisering av Suboxone. Utover dette har Subutex følgende innholdsstoffer: Laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Suboxone har følgende: laktose, mannitol, hjelpestoffer. Sitron- og limesmak.

Det er en rekke mulige bivirkninger av begge preparatene. De fleste foretrekker nok Subutex, da det er færre stoffer der en kan reagere på. Men dette er individuelt.

Både Subutex og Suboxone kan frembringe angst. Det er en – i Felleskatolens betydning – «vanlig» bivirkning: («vanlig» vil da si at mellom 1 av ti og en av hundre opplever det): Fra Felleskatalogens tekst om Suboxone. Bivirkniger: «Gastrointestinale: Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, oppkast. Hjerte/kar: Hypertensjon, vasodilatasjon. Hud: Kløe, urticaria, utslett. Infeksiøse: Infeksjon, influensa, faryngitt, rhinitt. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hypertoni, migrene, parestesi, somnolens, svimmelhet. Nyre/urinveier: Unormal urin. Psykiske: Angst«.

Vi vil anbefale deg å ta situasjonen din opp til evaluering/drøfting med din LAR-gruppe (om du har det). Ta gjerne kontakt med LAR-nett og/eller proLAR som er veiledende brukerorganisasjoner.

I noen tilfeller vil symptomer som angst og andre bivirkninger kunne bli betydelig bedre ved dosereduksjon. Du kan vurdere dette også, da ev sette opp en plan med foreskrivende lege/gruppa di. Det er ikke noe store utfordringer hva gjelder abstinenser å trappe ned til doser på ca 4-6 mg per døgn.

Det er også flere og flere som går helt av Subutex og Suboxone på en vellykket måte.

Som du ser, her er det ingen fasitsvar, men det er mange muligheter.

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt over telefonen så du kan gi en mer konkret beskrivelse av din situasjon.