Har levert urinprøve og U-KREATININ resultatet kom på 12,9mmol/l. Ka vil d seie? Og eventuelt ka d tilsvarar i alkohol promille?

Mann, 43 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Kreatininkonsentrasjonen i urinen  er ikke en måling av rusgivende virkestoffer, men av selve urinens konsentrasjon. Det sier ikke noe om din promille. Høye verdier sees ved økt kreatinininntak, økt kreatininproduksjon og høykonsentrert urin. Lave verdier sees ved lav muskelmasse, sterkt redusert nyrefunksjon og lavkonsentrert urin.

Kreatinin kan variere betydelig gjennom døgnet. Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin (under ca 2,o) vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 – 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 – 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative.

Såvidt vi erfarer, er dine verdier ganske normale. Spør ev. din lege om h*n mener dette er høye verier og om du ev. skal følge mer med på verdiene (måle over tid).