hvilket rusmidler er mest skadelig og hvorfor?

14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er veldig vanskelig å si hvilket rusmiddel som er farligst.  Det kommer an på mange faktorer og hva man legger i ordet «farlig».

Helseskader (andel dødsfall, sykdommer og skader som skyldes de ulike rusmidlene), belastninger for helsevesenet, sosiale problemer, kriminalitet og effekten rusbruk har på pårørende er alle konsekvenser av rusmisbruk, og hva som er «farligst» av disse er vanskelig å definere.

Du kan lese mer om dette spørsmålet på vår side » Hvilket rusmiddel er farligst»