Er det mulig å bli avhengi av tramagetic?
Er det lov å kjøre bil ved bruk av den type tab?
Hvordan virker dette legemiddelet?

Kvinne, 47 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja, det er mulig å bli avhengig av Tramagetic. Virkestoffet er tramadol, som er et syntetisk opioid. Hvis du bruker dette regelmessig, vil du merke ulike typer ubehag (abstinens) dersom du slutter brått uten å ha trappet ned. Slike abstinensplager er riktignok ikke farlige i seg selv, og går over etter en viss tid.

Ja, det er lov å kjøre bil når du bruker Tramagetic, opptil en viss mengde – sett at du oppfyller visse kriterier. Ett kriterium er at du har en gyldig resept. Hvilke andre kriterier som gjelder for deg avhenger av hvor ofte du bruker Tramagetic, hvor lenge du har brukt det og/eller skal bruke det, samt hvilken førerkortklasse du har. Disse kriteriene er beskrevet i Førerkortveilederen, se avsnittene om opioider (denne teksten skiller mellom korttidsvirkende og langtidsvirkende opioider – Tramagetic er altså langtidsvirkende). Legen din skal også kunne informere deg om dette.

Virkningen av Tramagetic er todelt. På én side har det en smertestillende effekt, og binder seg til opioidreseptorer i hjernen. I tillegg vil også Tramagetic hemme gjenopptak av noradrenalin, og øke serotoninfrigjøring, noe som gir en antidepressiv effekt. Dette er ytterligere beskrevet i lenken til Felleskatalogen.