Kan fastlegen fortelle mine foreldre om min samtale eller at urin prøven min viser at jeg bruker hasj?

Kvinne, 16 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Ja. Når du har fylt 16 år har legen i utgangspunktet taushetsplikt, men fram til du fyller 18 år har legen likevel lov til å melde bekymring til f.eks. foreldre i spesielle tilfeller. Bruk av illegale rusmidler kan være et eksempel på et tilfelle hvor legen vil vurdere å melde fra til foreldre. Følgende fremgår i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4:

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren er under 18 år. Pasienten eller brukeren skal orienteres om at informasjonen gis.

Spørsmålet om din bruk av cannabis har sammenheng med å «oppfylle foreldreansvaret», blir altså en vurderingssak fra legens side. Uansett må legen i så fall informere deg dersom foreldre skal kontaktes.