Om man blir frivilligt innlagd på behandlingshjem for problem med rus, mer psykiske problemer en fysisk beroende. Om man er ren for stoff o ikke bruker men ligger på behandlhjem I ca4 uker. Finnes det en risikoe att myndigheter drar in mitt förerkort? Har inte haft aktivt missbruk på lenge o kan dokumentere. Ett par episodeer på ett par år. Ja bor på smbruk o må ha bil.

Mann, 35 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det generelle helsekravet for å ha førerkort nevner både rusproblemer og psykiske lidelser som faktorer når trafikksikkerhet skal vurderes. Dette innebærer at om helsepersonell vurderer kjøreevnen din som nedsatt som følge av psykiske lidelser og/eller av rusproblemer har de plikt til å melde fra til fylkesmannen. Denne vil så fatte et vedtak på om du kan beholde førerkort eller ikke.

Så svaret på spørmålet ditt er at ja, det er en risiko for at du kan miste førerkortet ditt i en periode.

Et annet poeng her er at dersom du bare har hatt «ett par episoder på ett par år» er det et spørsmål om du overhodet kvalifiserer for behandling.

Sitat fra førerkortveilederen:»Der tilstanden gjør innleggelse i rusinstitusjon nødvendig grunnet avhengighet, vil som regel melding til fylkesmannen være riktig.» Argumentet er omtrent sånn: Hvis du kvalifiserer for behandling er du en trafikkrisiko, hvis du ikke er en trafikkrisiko kvalifiserer du ikke for behandling. 

Les mer om helsekrav i tilknytning til psykiske lidelser og rusmiddelbruk i førerkortveilederen.

Det finnes alternative måter.