Personen det gjelder har ikke begått noen lovbrudd.

Når kan man søke om å få førerkort tilbake?

-Forskrift om førerkort, kapittel 14 paragraf 36 viser til 6mnd edruelighet
-Politiet kommer med egne regler om 12mnd edruelighet. Utdrag av politidirektoratets håndhevingsinstruks i førerkort saker: 3.2.2.1

Lege har gitt anbefalninger om førerrett etter periode på litt over 6mnd hvor blodprøver bekrefter avholdenhet.

Hva er riktig? Hvordan kan politiet overstyre her?

Kvinne, 31 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi har forsøkt å finne ut av hva som kan ha hendt her, men har dessverre ikke kommet frem til noe godt svar. Som du skriver, stemmer det at mens Forskrift om førerkort viser til 6 måneders edruelighet, så viser politidirektoratets håndhevinginstruks til 12 måneder (merk at dette gjelder for førerkort gruppe 1). Vi er enige med deg at det er forvirrende med to ulike krav, og vet ikke hvordan disse rangeres.

Ved søknad om å få igjen tapt førerkort med årsak i at  Helsekrav til Førerkort ikke oppfylles (som ved alkoholmisbruk), skal fastlegen utfylle en ny førerkortattest, (forutsatt at prøvene er OK) hvorpå pasienten oppsøker politiet som opphever sperring.

Slik vi forstår dette, har politiet siste avgjørende myndighet, og kan da antagelig vurdere saken dithen at førerkortet ikke utskrives på nytt før deres krav er imøtekommet. Hvis dere er uenige i politiets avgjørelse, kan dere klage til Fylkesmannen. 

Gi oss gjerne tilbakemelding om hvordan det går, deres erfaring kan kanskje gjøre at vi kan hjelpe andre i lignende situasjon.