Hvilken alder begynner folk med rusmidler?

Kvinne, 18 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Alkohol. Snittalderen for alkoholdebut i Norge er ca 15 år, litt under det. Selv om ungdom prøver alkohol første gang når de er i snitt 15 år, er det ikke mange i den alderen som har drukket seg fulle. Det kommer mer og mer oppover årene. I 3 VG har nesten 80 % drukket seg synlig beruset. Her finner du mer statistikk om alkohol.

Narkotika. Når det gjelder narkotikabruk, er det litt annerledes. De aller fleste ungdom bruker ikke narkotika. Det eneste stoffet som en god del har prøvd, er cannabis (hasj og marihuana). Blant ungdom i VG 3 er det litt over 20 % gutter som har prøvd det, og litt under 15 % jenter. På landsbasis for ungdomstrinnet er det under 3% som har prøvd cannabis. Her er mer statistikk om cannabis.

For andre stoffer som er illegale (narkotika), er det svært lave tall; de fleste mennesker «begynner» aldri med narkotika. Noen prøver, og av dem er det noen få som fortsetter med det.