Hei, vi har en oppgave om rus og rusmisbruk. Lurer på følgende spørsmål:
Hvor mye drap i verden er forusaket av narkotika?
Hvor mange dør av overdose i Norge i gjennomsnitt?

Kvinne, 18 år fra


RUStelefonen svarer:

Hvor mange drap i verden som er forårsaket av narkotika, er nok ikke mulig å svare på – hverken for oss eller for noen andre. Å tallfeste hvor mange drap som har blitt begått i narkotikarus kan være vanskelig i seg selv, men hvis du i tillegg også inkluderer drap der narkotika helt eller delvis har vært en del av motivet (f.eks. i kriminelle gjengmiljøer), blir oppgaven nærmest umulig å svare på. Men, hvis du f.eks. konsentrerer oppgaven om konkrete land som opplever store problemer med dette (f.eks. Mexico eller USA), vil du finne mange artikler om emnet på nettet.

Men, hvor mange som dør av overdose i Norge, er derimot mulig å svare mer konkret på. I rapporten Rusmidler i Norge 2016, finner du et kapittel som heter Narkotikarelatert død, sykdom og skade (5.7). Der vil du bl.a. se at det gjennomsnittlig er mellom 250-300 dødsfall i året hvor narkotika regnes som en underliggende årsak.