Kan eg få litt svar på kva som skjer med helsa om samfunnet når du brukar heroin.

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dette er et stort spørsmål. Det er veldig avhengig av omfanget og omstendighetene hva som skjer med helsa. I Norge er det ikke veldig mange som bruker heroin, og for samfunnet sin del handler det nok mest om i) at det fører til en del kriminalitet og ii) at det er store helseproblemer for en ganske så liten gruppe som misbruker heroin. Du kan lese mer om dette på våre sider

https://rusinfo.no/om-heroin/

Dersom dette er en skoleoppgave, kan du se på våre sider

https://rusinfo.no/fakta-om-cannabis/cannabis-urinprover-blodprover/