Hva skjer med de som begynner med narkotika? Liksom med jobb, familie, samfunn, miljø, venner, og framtida deres? Mister de kontroll over økonomien sin som gjør at de mister huset sitt? Bilen deres? Hva skjer?

Kvinne, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det finnes mange mulige svar på spørsmålet ditt, ettersom det å «begynne med narkotika» kan innebære en rekke ulike ting. Det er viktig å huske at ordet «narkotika» refererer til en rekke ulike rusmidler, som har ganske ulike virkninger. I tillegg er det også slik at ulike personer vil kunne reagere ulikt på ett og samme rusmiddel, og det er også slik at ulike personer allerede befinner seg i ulike livssituasjoner når de evt. begynner med å bruke narkotika. Det har med andre ord mye å si hva man bruker, hvordan/hvorfor man bruker, og hvor ofte/mye man bruker. Samlet sett betyr altså dette at det er ganske store forskjeller mellom hva som kan skje når man begynner med narkotika.

Ja – det finnes mange tilfeller hvor personer har utviklet et forbruk av rusmidler som går på bekostning av f.eks. jobb, familie/venner, fysisk og psykisk helse, rulleblad, økonomi og andre ting. Dette gjelder ikke nødvendigvis kun narkotiske stoffer, men f.eks. også alkohol. Samtidig er det også mange tilfeller hvor personer har et mer kontrollert forbruk av narkotiske stoffer, uten å pådra seg veldig betydningsfulle konsekvenser. Og selvsagt, for mange blir det kanskje snakk om en slags mellomting; at man opplever ulike typer problemer etter hvert som rusbruken utvikler seg, men at man klarer å snu om på det negative mønsteret ved hjelp av planlegging, gjennomføringsevne og god hjelp/støtte.

Du kan lese mer på våre faktasider om rusmidler, og på vår veiledning til skoleoppgaver.