Jeg har hørt at adhd medisiner som Conserta (methylfenidat) kan slå ut som positivt på amfetamin fordi det er nærliggende amfetamin i måten det er lagd/ utviklet på. Og at test metodene har forandret seg i det siste ble jeg fortalt av en i Adhd Foreningen.
Jeg
bruker forholdsvis høy dose hver og leverer urinprøver for å beholde jobb…
Har jeg som ærlig ikke bruker amfetamin ,men medisiner pga Adhd noen rettssikkerhet hvis det slår ut feil hos Furst sine laboratorier… håper på svar snarest . Hilsen frustrert 38

Mann, 38 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at Concerta/metylfenidat kan gi falskt positivt utslag som amfetamin, da disse er forholdsvis nært kjemisk beslektet. Men, dette vil i all hovedsak gjelde mer primitive hurtigtester, der «amfetaminer» eller «sentralstimulerende» utgjør én og samme gruppe – mens hos f.eks. Fürst, vil man kunne benytte metoder som skiller mellom metylfenidat og amfetamin. Så, dersom du bruker Concerta med gyldig resept fra lege, skal det ikke finnes noe juridisk grunnlag for å straffe deg ut ifra et eventuelt falskt positivt prøveresultat på amfetamin.