Har dere statistikk over hvor mange foreldre som misbruker rus i hjemmet?

Kvinne, 21 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Alkoholmisbruk er mest utbredt og det som det finnes mest forskning på. Når det gjelder andre rusmidler (narkotika, medikamenter) er omfanget langt mindre. Når det gjelder medikamentmisbruk er det trolig en del mørketall. Mange som misbruker medikamenter, misbruker også alkohol.

Når det gjelder alkoholmisbruk blant foreldre mener SIRUS (nå innlemmet i Folkehelseinstituttet) at mellom 50 000 og 150 000 barn opplever dette. Andre beregninger tilsier at mellom 160.000 og 250 000 norske barn har foreldre eller foresatte som bruker rusmidler på en slik måte at barna blir skadelidende. Dette av en befolkning på 1,1 millioner barn under 18 år i Norge.

Stort sprik i antall tilsier i) at det er vanskelig å måle og ii) at det varierer litt hvordan antall beregnes, fordi det bla. brukes ulike definisjoner. Usikkerheten i disse beregningene gjør at det er behov for nye tall. Det er i et hvert fall rimelig å anta at nærmere 200 000 barn og ungdom på en eller annen måte er (eller har vært) skadelidende grunnet foresattes misbruk av alkohol eller andre rusmidler.

Misbruk har konsekvenser, her er noen anslag:

Se vedlagte rapport fra Folkehelseinstituttet «Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk….