Er det narkotiske stoffer i paralginforte.

Mann, 56 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja. Paralgin Forte inneholder kodein, som er narkotikalistet. Det betyr at bruk/besittelse av Paralgin Forte er forbudt uten gyldig resept fra lege.

Dersom du spør om dette av hensyn til bilkjøring, så finnes det åpning i lovverket for at du kan kjøre bil samtidig som du bruker Paralgin Forte, sett at du oppfyller de nødvendige kravene. Disse er beskrevet i Førerkortveilederen, se kapitlene om opioider.