Har tatt 16 gram ibux og 10 gram paracet. Hva kommer til å skje???

Kvinne, 15 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – ved behov for akutt medisinsk bistand, kontakt AMK/ambulanse på tlf. 113, Legevakt på tlf. 116 117, eller Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.

Hva som skjer etter et slikt inntak, varierer litt fra person til person. Noen kan tåle dette forholdsvis greit, mens andre vil kunne oppleve belastningsskader på indre organer (hovedsakelig leveren). Det kan ta opptil noen døgn før skaden eventuelt inntreffer. Dette er uansett en betydelig større mengde enn anbefalt for disse legemidlene, noe som i prinsippet medfører risiko for overdosesymptomer.

Vi håper at det går bra med deg nå. Dersom du inntok dette fordi du ville skade deg selv, vil vi på det sterkeste oppfordre deg til å snakke med noen som kan hjelpe deg. Det er helt normalt å ha det vanskelig, og det finnes mange som kan og vil hjelpe deg. Men for at de skal kunne hjelpe deg med å få det bedre, må du si fra om at du trenger hjelp. Du kan f.eks. snakke med noen i familien eller venner du stoler på, helsesøster på skolen din, en helsestasjon for ungdom eller legen din. Du kan også ringe Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon 116 123. Vi vil også tipse om artikkelen Trenger du hjelp?, som gir informasjon om hvordan du går fram for å få innvilget et psykologtilbud.