Jeg har hjertesvikt.og rygg operert.Fikk Neurontin av smertelege på Drammen sykhus..Føler ubehag.som svimmelhet.tretthet.kvalme..Bruker en del hjertemedisiner.Kan jeg bli mer syk i hjerte av smartemedisin Neurontin.

Kvinne, 68 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk personell og kan dessverre ikke hjelpe deg annet enn å gjengi hva som står i Felleskatalogen. Her kan du lese at svimmelhet og tretthet er en svært vanlig bivirkning av Neurontin (mer enn 1 av 10 kan oppleve dette), mens kvalme er en annen vanlig bivirkning (opp til 1 av 10 pasienter kan oppleve dette). Vi kan ikke svare deg på hvorvidt kombinasjonen med de andre medisinene du går på er uheldig. Vi anbefaler deg å kontakte utskrivende lege for mer informasjon.