Hva gjøres i Norge for å hjelpe ungdom med å unngå narkotika? Hvilke foretak blir gjort?

Mann, 22 år fra


RUStelefonen svarer:

Det viktigste tiltaket for å hjelpe ungdom med å unngå narkotika i Norge er vår narkotika- og straffelovgivning. Det at vi har lover og regler som forbyr kjøp, salg, smugling og bruk av narkotiske rusmidler bidrar nok til at færre gjør det. Foreldre og skole er også viktige fordi de bidrar til å skape holdninger til bruk av narkotika. Det finnes også flere ulike organisasjoner og holdningskampanjer. Du kan lese mer om dette på Forebygging.no som også har mye annen god informasjon om hva som bidrar til å redusere, og unngå at ungdom bruker narkotika.