hei, jeg lurer på hvor mange micromål pr liter blod som er normalt ved behandling av adhd, med dextroamf

Mann, 36 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke vanlig å angi normaldosering av deks(tro)amfetamin i form av mikromol per liter fullblod, og det er ulike grunner til det. For eksempel er det slik at ulike personer har behov for ulike doser for å oppnå samme effekt – f.eks. pga. toleranse, kroppsbygning, styrkegrad av ADHD og lignende. Det er også slik at mikromol per liter fullblod vil være ulikt kort tid etter inntak, enn ved flere timer etter inntak, selv om det i begge tilfeller dreier seg om en normaldosering. Derfor regner man heller normaldosering i form av inntatt mengde av legemiddelet per døgn, og du finner veiledende informasjon om dette i Felleskatalogens omtale av Attentin og Dexamfetamine (se avsnitt om dosering).

Men, ut ifra teksten om Attentin, fremgår det bl.a. at et inntak á 5 mg. (som er en vanlig enkeltdose ved oppstart av behandling), vil gi en konsentrasjon omtrentlig tilsvarende 11,5 ng/ml etter 1,5 time. Dette tilsvarer 0,036 mikromol per liter fullblod.