Hei.

Jeg og min kjæreste så et innslag på God Morgen Norge som ga oss noen spørsmål vi ønsker svar på. Famlien til en avdødd gutt, som hadde tatt MDMA i London, ble intervjuet, og vi ble nysgjerrige på selve stoffet MDMA. Etter mye søking på internett fant vi ingen kilder som kunne konkludere med hvorvidt MDMA i seg selv var et stoff som har en iboende egenskap å ta livet av en dersom biokjemien «stemmer». Så vårt spørsmål er:

Kan MDMA, i sin reneste form, ta livet av en?
P.S: vi lurer også på om test-kit for substanser man kan kjøpe fra seriøse aktører på internett er til å stole på?

Mann, 21 år 


RUStelefonen svarer:

Det var nok temmelig sikkert en konsekvens av flere faktorer som førte til dødsfall i det tilfellet du nevner. Medvirkende årsaker kan i slike tilfeller være fundert i at:

Som et utgangspunkt er MDMA ikke et typisk overdosegivende rusmiddel. Men individuell følsomhet og toleranse gjør det vanskelig å angi toksiske og letale doser for MDMA. Alvorlig reaksjon på lave doser kan ikke utelukkes. Toksisitet utvikles særlig hvis inntak kombineres med langvarig dans («rave dance») i varme lokaler. Høyt vanninntak fører da ofte til alvorlig hyponatremi.

Svaret på spørsmålet er i og for seg «ja», men det skal mye til/ev. at personen er følsom for virkningene, og omstendighter som nevnt i forrige avsnitt.

Til det andre spørsmålet: Vi har ingen forutsetninger for å gi et godt svar på dette. Det er mange kits å velge mellom og trolig mange brukererfaringer på ulike nettfora.